24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ   801-11-22277   (από σταθερό αστική χρέωση)   210-41-30077   (από κινητό)
 • ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή
 • Χωρίς ταμείο - ΦΕΚ μείον 15% έκπτωση
 • Εξετάσεις εκτός ΦΕΚ - 40% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ακτινογραφία - 15€
 • Μαγνητική τομογραφία - 150€
 • Triplex - 40€

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ψηφιακή μαστογραφία - 30€
 • Ελαστογραφία μαστών - 20€
 • Μαστογραφία & Ελαστογραφία μαστών - 40€

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα μονό - 15€
 • Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς - 15€
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας - 18€
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας - 35€
 • Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας + νεφρών - 22€

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Triplex καρδιάς - 40€
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα - 20€
 • Holter ρυθμού - 25€
 • Holter πίεσης - 25€
 • Test κοπώσεως - 30€

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

 • ΜΟΠ ενός σημείου - 25€

Πάροχοι Υγείας