24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ   801-11-22277   (από σταθερό αστική χρέωση)   210-41-30077   (από κινητό)
  • ΑΝΑΣΣΑ

    ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Αιματολογικές εξετάσεις με ταμείο - έκπτωση 30% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου
  • Αιματολογικές εξετάσεις χωρίς ταμείο – Τιμές δημοσίου μείον 15% έκπτωση
  • εξαιρούνται ειδικές εξετάσεις πχ Μοριακής Βιολογίας, Καρκινικοί Δείκτες κα

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Αξονική & Μαγνητική τομογραφία με ταμείο - έκπτωση 15% στη συμμετοχή του ασφαλισμένου
  • Αξονική & Μαγνητική τομογραφία χωρίς ταμείο - έκπτωση 20% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

ΠΑΚΕΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ CHECK UP

Πακέτο Α' – 15€
Περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα και Καρδιολογική εκτίμηση

Πακέτο Β' – 25€
Περιλαμβάνει: Κλινική εξέταση, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Υπερηχογράφημα καρδιάς (εφόσον επιβάλλεται κατά την κρίση του ιατρού ή προαιρετικά κατά την επιθυμία των αθλητών/κηδεμόνων) και Καρδιολογική εκτίμηση


ΝΟΣΗΛΕΙΑ

  • ΔΩΡΕΑΝ χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση νοσηλείας στην κλινική, εντός Βόλου
  • 30% έκπτωση στον τιμοκατάλογο της κλινικής για χρήση ασθενοφόρου εκτός νομού

Πάροχοι Υγείας