24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ   801-11-22277   (από σταθερό αστική χρέωση)   210-41-30077   (από κινητό)
  • ΑΛΙΚΗ - ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΗ

ΑΛΙΚΗ-ΕΛΕΝΗ ΠΟΥΛΗ

 6955 921074

  • Ατομική Αξιολόγηση / Συμβουλευτική/ Ψυχοθεραπεία Εφήβων/Ενηλίκων Διάρκεια Συνεδρίας 50’ | Κόστος Συνεδρίας 40€
  • Συμβουλευτική Ζεύγους/ Οικογένειας/ Ψυχοθεραπεία Διάρκεια Συνεδρίας 90’ | Κόστος Συνεδρίας 60€
  • Ομάδες Προσωπικού - Έκφρασης Συναισθήματος – Κινητοποίηση (Εταιρικό Πακέτο Συνεδριών / Μικρές ομάδες) Κόστος κατόπιν αξιολόγησης αναγκών ομάδας και εκτίμησης αριθμού συνεδριών

  • Όλες οι παραπάνω παρεχόμενες υπηρεσίες, δύνανται να διεξαχθούν και μέσω Διαδικτύου, εφόσον πιστοποιηθεί ότι ο εξυπηρετούμενος είναι μέλος - κάτοχος της κάρτας Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ και προκαταβάλλει το κόστος της συνεδρίας μέσω πίστωσης σε παρεχόμενο λογαριασμό του δικαιούχου Ψυχολόγου

Πάροχοι Υγείας