24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ   801-11-22277   (από σταθερό αστική χρέωση)   210-41-30077   (από κινητό)
  • ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

    Κάρτα Υγείας Ειδικών Προνομίων και Παροχών
  • Σε 3 εργάσιμες μέρες μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών της κάρτας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ με την επίδειξη της Αστυνομικής σας Ταυτότητας (χωρίς το πλαστικό) σε όλους τους παρόχους
  • Μέσα σε 15 εργάσιμες μέρες θα σας σταλεί ταχυδρομικά η κάρτα μαζί με το ενημερωτικό έντυπο.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

"ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ"


ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Επιθυμώ να λαμβάνω προωθητικό και ενημερωτικό υλικό από την ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ με κάποιον από τους παρακάτω τρόπους:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΘΑΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ 3 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ