24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ   801-11-22277   (από σταθερό αστική χρέωση)   210-41-30077   (από κινητό)
ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

Με την παρούσα, η εταιρία με την επωνυμία ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΕ, με ΑΦΜ 800598333 και έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού 120, 117 41, Αθήνα, συντονίζει ένα ειδικά επιλεγμένο πρόγραμμα μεταξύ του Συνδρομητή και των παρόχων υγείας.

1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ θεωρείται ένα πλέγμα παροχών και προνομίων που προσφέρονται μέσω παρόχων Υγείας, οι οποίοι συντονίζονται από την Εταιρία.

2. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης κάρτας.

3. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ θεωρούνται τα μέλη της οικογένειας του Συνδρομητή (σύζυγος – παιδιά) και επιπλέον οι γονείς των συζύγων.

4. ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ θεωρούνται τα Θεραπευτήρια ή Διαγνωστικά Κέντρα, τα Κέντρα Αποκατάστασης, Φυσικοθεραπευτήρια οι Οίκοι Ευγηρίας, τα Οδοντιατρεία ή τα Ιατρεία πάσης φύσεως, και τα οποία προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες και γενικά υπηρεσίες στους Συνδρομητές και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας τους.

5. ΑΙΤΗΣΗ θεωρείται το έντυπο το οποίο συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον Συνδρομητή με τα στοιχεία του, του/της συζύγου, των παιδιών και των λοιπών εξαρτώμενων μελών, και αποτελεί το πλήρες κείμενο δυνάμει του οποίου ο Συνδρομητής και τα λοιπά καλυπτόμενα άτομα δικαιούνται χρήσης των υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΡΤΑΣ Η κάρτα και οι παροχές που την συνοδεύουν, έχει διάρκεια 12 μηνών και ανανεώνεται κάθε φορά για 12 μήνες, στην κάθε ετήσια επέτειό της εκτός και διαφορετικά έχει συμφωνηθεί.

7. Η ELG ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ δεν φέρει ευθύνη για τους παρόχους και τις από αυτούς παρεχόμενες υπηρεσίες και για αυτό τον λόγο δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να υπάρξει σε βάρος της οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση για τον οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Οι πάροχοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη τόσο για το είδος και το μέγεθος της παροχής, όσο και για την ποιότητά τους. Ο δε Συνδρομητής, αποδέχεται και γνωρίζει οπωσδήποτε τα παραπάνω.

8. Αναλυτικά η Πολιτική Απορρήτου, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει του Νέου Κανονισμού 2016/679/ΕΚ στο https://www.prostasiadedomenon.gr/p/elg/