24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ   801-11-22277   (από σταθερό αστική χρέωση)   210-41-30077   (από κινητό)
 • ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΥΠΕΡΗΧΟΙ
  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


1 ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο Check-Up για κάθε μάλος (ενήλικες)
 • Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Ουρία, Ουρικό οξύ, SGOT, SGPT, γGT, Ομάδα αίματος

 • 1 ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο Check-Up για κάθε μέλος (παιδιά)
 • Περιλαμβάνει: Γενική αίματος, Σάκχαρο, Σίδηρο, Κρεατινίνη, Τριγλυκερίδια, Ομάδα αίματος

 • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή
  • Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο - ΦΕΚ
  • Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός ΦΕΚ - 40% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

  ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Αξονική τομογραφία - 40€
  • Μαγνητική τομογραφία - 140€
  • Ψηφιακή ακτινογραφία - 5€
  • Ψηφιακό πανοραμικό - 20€
  • Κεφαλομετρική - 25€

  ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Ψηφιακή μαστογραφία - 25€
  • Υπερηχογράφημα μαστών - 20€
  • Ψηφιακή μαστογραφία & Υπερηχογράφημα μαστών - 40€

  ΥΠΕΡΗΧΟΙ

  • Υπερηχογράφημα ενός οργάνου - 10€
  • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας - 20€
  • Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας - 20€
  • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας - 40€
  • Έγχρωμο triplex αγγείων (φλεβών ή αρτηριών) - 40€

  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

  • Έγχρωμο triplex υπερηχογράφημα καρδιάς - 40€
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα - 20€

  ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

  • Ενός σημείου (DEXA) - 30€
  • Δυο σημείων (DEXA) - 60€

  Πάροχοι Υγείας

  Στα πλαίσια των μέτρων αντιμετώπισης του COVID-19, προτείνουμε την επικοινωνία με τον πάροχο υγείας, πρίν από την επίσκεψή σας, για παροχή οδηγιών