24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ   801-11-22277   (από σταθερό αστική χρέωση)   210-41-30077   (από κινητό)
 • ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΥΠΕΡΗΧΟΙ
  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
  ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ


ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Διαγνωστικές εξετάσεις με ταμείο - Τρέχουσα συμμετοχή
 • Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς ταμείο - ΦΕΚ
 • Διαγνωστικές εξετάσεις εκτός ΦΕΚ - 40% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Αξονική τομογραφία - 40€
 • Μαγνητική τομογραφία - 140€
 • Ψηφιακή ακτινογραφία - 5€
 • Ψηφιακό πανοραμικό - 20€
 • Κεφαλομετρική - 25€

ΜΑΣΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Ψηφιακή μαστογραφία - 25€
 • Υπερηχογράφημα μαστών - 20€
 • Ψηφιακή μαστογραφία & Υπερηχογράφημα μαστών - 40€

ΥΠΕΡΗΧΟΙ

 • Υπερηχογράφημα ενός οργάνου - 10€
 • Υπερηχογράφημα άνω κοιλίας - 20€
 • Υπερηχογράφημα κάτω κοιλίας - 20€
 • Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας - 40€
 • Έγχρωμο triplex αγγείων (φλεβών ή αρτηριών) - 40€

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 • Έγχρωμο triplex υπερηχογράφημα καρδιάς - 40€
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα - 20€

ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ

 • Ενός σημείου (DEXA) - 30€
 • Δυο σημείων (DEXA) - 60€

Πάροχοι Υγείας